Over mij.

Mijn werk is een ode aan de herhaling, de eindeloze handeling en hoe ik hiermee de wereld om mij heen probeer te begrijpen. Door herhaling kom ik tot nieuwe inzichten. Door herhaling zoek ik naar een balans die ik nog niet heb. Handelen is balanceren. Handelen is een zoektocht. Handelen is een hulpmiddel. Mijn werk bevindt zich in het spanningsveld tussen het vluchtige en trage.

Danielle Verschuren

05-05-1994

AKV Sint Joost Breda (2016-2021)

Maak jouw eigen website met JouwWeb